© 2019 Bane Roco


Avaleht | Sisukord | 
Tel.  +372 600 7764 +372 600 7763
 


Alati tehke kindlaks, miks originaalkompressor vaja väljavahetamist, selgitage välja murdumiste põhjused ning kõrvaldage need enne uue turbokompressori paigaldamist.

Iga turbokompressor on välja töötatud kindla mootoritüübi jaoks ja sellel on originaalnumber ning seerianumber. Kindlasti veenduge, et teie turbiini sildil olev number sobib mootoriga. Garantii ei kehti, kui turbiin on paigaldatud sellele sobimatule mootorile.

1.  Valada õli mootorist välja ja pesta mootor läbi.
2.  Võtta maha mootori rõhuühtlusti. Puhastada ja panna tagasi. Kahjustuste esinemisel vahetada välja.
3.  Võtta maha õli sisselaske- ja väljalasketoru. Pesta hoolikalt läbi. Kahjustuste või koksistumise ilmnemisel vahetada välja


joon 1

4.  Võtta ära sisselaskesüsteemi õhutorud. Kontrollida, et need ei oleks kahjustatud  ja ei sisaldada õli, tihenditükke, tolmu, koksi või muud mustust. Puhastada. Kahjustuste esinemisel vahetada välja.
5.  Võtta maha ja pesta läbi vahejahuti. Kontrollida, et see ei ole kahjustatud. Kahjustuste esinemisel vahetada välja (määrdunud õli või vana turbiini tükkide sattumine vahejahutisse võib kahjustada mootorit või turbiini).
6. Võtta ära väljalaskesüsteemi ühendustorud. Kontrollida, et need ei ole kahjustatud  ja ei sisalda õli, tihenditükke, tolmu, koksi või muud mustust. Puhastada. Kahjustuste esinemisel asendada uutega.
7.  Võtta maha vana turbokompressor ja kontrollida, kas väljalaskekollektori äärikul ei ole pragusid ja ummistusi. Puhastada. Pragude esinemisel vahetada kollektor välja (vt joon 2).
8.  Vahetada välja õlifilter, täites selle eelnevalt puhta õliga (vt joon 1).

9.  Pesta mootor läbi ja valada mootorisse puhas õli.

 
joon 2

10.  Paigaldada ja ühendada vahejahuti.
11.  Paigaldada väljalaskekollektorile uus turbokompressor. Veenduda, et tihend oleks õigesti pingutatud.
12.  Paigaldada õli väljalasketoru.
13.  Valada turbokompressorisse läbi sisselaskeava puhas õli, pöörates käega aeglaselt võlli (vt joon 3).


joon 3

14.  Paigaldada õli sisselasketoru.
15.  Vahetada õhufilter (vt joon 4).


joon 4

16.  Paigaldada ja ühendada õhutorud. Kontrollida, et nad oleksid tihedalt pingutatud.
17.  Paigaldada ja ühendada väljalasketoru. Kontrollida, et see oleks tihedalt pingutatud.
18.  Pöörata mootorit ilma käivitamata, et tekitada rõhk turbokompressoris ja õlisüsteemis.
19.  Käivitada mootor tühikäigul (5–10 minuti jooksul) ja pidevalt koormust suurendades lasta mootoril soojeneda kuni töötemperatuurini.
20.  Kontrollida, et ei esineks õli-, õhu- või gaasileket ega mitteiseloomulikku müra (õhu- ja gaasilekete avastamiseks kasutada seebilahust), (vt joon 5).


joon 5

21.  Teha proovisõit, suurendades pidevalt koormust.
22.  Kontrollida veelkord, et ei esineks õli-, õhu- või gaasileket ega mitteiseloomulikku müra.
23.  Kui mootorile on tehtud kapitaalremont, tuleb 1000 km läbisõidu järel uuesti vahetada õli ja õlifilter.

<<   publikatsioonide nimekiri   >>