© 2019 Bane Roco


Avaleht | Sisukord | 
Tel.  +372 600 7764 +372 600 7763
 


Õige kasutamine pikendab turbokompressori tööiga.

Enamlevinud vead.

Eriline tähelepanu määrdesüsteemidele ning väljalaskele toob välja 2 põhilist põhjust turbokompressori vigastamise põhjust. Nende vältimiseks on vaja jälgida, et :

    - Õhu- ja õlifiltreid kontrollitaks regulaarselt vastavalt tootja juhistele. 
    - Sama kehtib ka mootori regulaarsete ajavahemike järel teostatava hoolduse kohta. 
    - Mootorit ja seadmeid kasutatakse nii, et see ei kahjustaks turbiini tööiga.

Võite saavutada turbiini maksimaalse pikaajalise töövõime siis, kui te järgite järgmisi reegleid:

Turbiini käivitamine

Kui käivitate mootorit, kasutage selleks minimaalset gaasi ning hoidke mootorit tühikäigul vähemalt 1 minuti jooksul.

Normaalne töörõhk saavutatakse mõne sekundiga, kuid see võimaldab alles panna liikuma turbiini liikuvad osad ainult väga hea määrde korral. Gaasi lisamine mõne sekundi eest käivitatud mootoril tähendab sundida turbiini pöörlema suurtel kiirustel piiratud hulga määrdega. See võib kaasa tuua turbokompressori enneaegse kulumise.

Pärast remonti

Pärast turbiini või mootori remonti veenduge, et turbiin oleks õlitatud, lisades puhast mootoriõli õli sisselaskekanali kaudu kuni täitumiseni. Pärast seda pöörake väntvõlli mootorit käivitamata, et õli hakkaks süsteemis rõhu all ringlema. Mootori käivitamisel laske sellel töötada tühikäigul mõned minutid, et veenduda määrdesüsteemi ja turbiini laagrite rahuldavas töös.

Madal temperatuur ja harv turbiini käivitamine

Kui mootorit ei ole pikemat aega kasutatud või kui õhutemperatuur on väga madal, pöörake mootorit enne käivitamist, seejärel käivitage tühikäigul. See võimaldab õlil hakata ringlema ning täita süsteemi enne suurte koormuste rakendumist.

Seiskamine

Laske turbokompressoril jahtuda enne süüte välja lülitamist. Koormatud mootori puhul töötab turbokompressor väga kõrgetel pööretel ja kõrgel temperatuuril. Süüte kiire väljalülitamine või "kuum seiskamine" tekitab turbiinis kiireid üleminekuprotsesse ning lühendab turbokompressori tööiga.

Tühikäigu pöörded

Soovitav on mitte jätta mootorit pikemaks ajaks tühikäigule (üle 20-30 minuti). Tühikäigul turbiin tekitab madala rõhu ja võimaluse, et õliaurud tungivad läbi turbiini ühenduskohtade. See ei tekita turbiinile mingeid reaalseid kahjustusi, kuid põhjustab mootori väljalaskegaasides sinist suitsu.

<<   publikatsioonide nimekiri   >>